Tuesday, 25 August 2009

4 virtues

„Omul, leul, taurul şi vulturul sunt cele patru vietăţi simbolice pe care Prorocul Iezechil şi Sfântul Ioan le-au văzut în descoperire cum stăteau sun scaunul celui Preaînalt. (Iez. 1:5; Apoc. 4:6) După sfinţi scriitori, aceste patru vietăţi înseamnă cele patru virtuţi de temelie: înţelepciunea, vitejia, dreptatea şi curăţia. Că omul înseamnă înţelepciunea, iar leul – vitejia, e limpede. Taurul înseamnă dreptatea pentru că el era animalul de jertfă care se aducea prinos pentru păcat, spre îndreptăţire. vulturul în zbor înseamnă curăţia pentru că el se înalţă la mari înălţimi, iar acolo este curat.”

(Sf. Nicolae Velimirovici, Simboluri & semne).