Saturday, 16 October 2010

Afterlife

Theodor spune fiecărui om pe care-l întâlneşte că a aflat de la Monah că omul, după ce moare, primeşte „trup nou” (aka „trupul de slavă” în care „nu va mai fi nici parte bărbătească, nici parte femeiască” etc.) şi vrea să ştie dacă (relativ) recent răposaţii muzicieni Mădălina Manole, Florin Bogardo sau Anton Şuteu cadrează. Dacă au primit deja „trup nou”.

În privinţa lui Anton Şuteu, lucrurile sunt clare. A fost, spun ziarele, înmormântat ortodox, deci există nădejde în „învierea întru slavă”. Dar ceilalţi doi? Mereu invocata tradiţie, canoanele, învăţătura Părinţilor Bisericii Una spun altceva şi nu se pronunţă (decât negativ, crispat şi pe un ton ce afuriseşte) în privinţa celor care (asemenea lui Florin, care era dintr-o familie de italieni) sunt de „altă lege” ori a celor ce (asemenea Mădălinei), nesocotind „legea din străbuni”, s-au lăsat înşelaţi de Mefisto şi şi-au făcut felul.

Ferice de Theodor. Pentru el şi cei asemenea lui - cei aflaţi la vârsta copilăriei (ce nu ştie de ordine, grade, rase, naţii, religii, bisericuţe şi partide) ori cei care văd (înţeleg) lumea doar cu „ochiul dinăuntru” - TOŢI oamenii sunt o singură, mare familie şi un singur trup…