Monday, 20 September 2010

Soul scan

În Psalmul 151 melancolicul Lucian Blaga evocă starea de elegie ce cuprinde omul părăsit de „starea de graţie”. (Sau omul care, el însuşi, a părăsit – printr-un derapaj – starea de wellness, de negrăită bucurie, de extaz, când toată lumea e a sa.) Poemul deplânge „pierderea zeului” care, „prin primăveri, prin ierni, prin toamne”, va fi fost cândva „al seminţiilor şi-al regelui David”. Dar acum? „Unde eşti acum?” se întreabă sufletul pustiu al celui care spune: „s-ar putea să fii trecutul, Doamne”. Starea nu este „atee”, ci „post religioasă”, următoare sfintei clipe când – mărturiseşte poetul către zeul său: „ai fost cândva şi-al meu, prin toate”.

Atmosfera e de waste land. Aducerea-aminte e „puternică şi mare”. Geamătul e mut: „Nu te mai văd, dar te mai simt în noapte.” Nostalgia e full time, „cum ciungul simte o durere-n mâna pe care n-o mai are”. Blaga scrie, în Psalmul 151, despre grijile care nu te lasă să dormi sau te deşteaptă din somn „dumineca şi toată săptămâna”.

În Jurnalul fericirii însă Nicolae Steinhardt scrie şi, datorită vigilenţei „băieţilor cu ochi albaştri”, rescrie despre fericirea ce-l ţinea, în temniţă, treaz în toiul nopţii. Aşa i s-a întâmplat, aflăm, mult timp după ce a primit botezul. Doar din bucurie („out of sheer joy, aus lauter Freude”) i se întâmpla să deschidă brusc ochii, fiind cuprins de o stare euforică, „izvoditoare nu de adormire – ca la stupefiante – ci de veghe, de viaţă supraintensă”. De somn îi ardea lui atunci? Răspunsul său: „Nu, de prea plin îmi venea să mă reped jos din pat ori de pe prici, să alerg, să strig de bucurie, să-i zgâlţâi şi pe ceilalţi, să le spun cât sunt de fericit , să-i rog să-şi dea seama ce comoară posedă cu toţii…ce tranchilizant fără prescripţie medicală. Noroc de mine că străşnicia regulamentului mă împiedică să mă dau în spectacol.”

În toate comentariile sale prin care urmărea să arate că arta este „nostalgia lui Dumnezeu, dorul de Dumnezeu”, un „imn de slavă a creaţiei”, iar cultura - în care nu contenea să desluşească fondul moral, sensul, mesajul, cugetul – „nu este mai puţin caldă, vivace, puternică decât viaţa însăşi”, Nicolae Steinhardt Îl dădea la iveală pe Dumnezeul ascuns, „cel în care spui că nu crezi”. Pe El găsea de cuviinţă să-L cinstească, să-l descopere în poeme, în proză, în muzici sau filme aparţinând unor creatori-artişti care – dintr-o pricină sau alta – se socoteau atei, necredincioşi, liber cugetători etc.. Pentru conformitate, o scenă dostoievskiană: „Tu ateu? Aida de, eşti mult prea vesel”. (Dostoievski în Adolescentul) Sau ca atunci când Papa, următor vizionării filmului Evanghelia după Matei, ar fi dorit să-l îmbrăţişeze părinteşte pe regizor. Acesta, (Pier Paolo Pasolini), vădit surprins, se fereşte: „Dar, Părinte, eu sunt ateu!” „Nu mă interesează ce crezi tu, filmul tău însă poartă cu el un mesaj profund creştin. Hai, vino acum să te îmbrăţişez!” De altfel, Pasolini însuşi a recunoscut: „Sunt un ateu care trăieşte cu nostalgia unei credinţe.”

Poate că filocalia lui Nicolae Steinhardt se adresează nu atât celor siguri de „identitatea lor duhovnicească”, cât celor ce trăiesc „cu nostalgia unei credinţe”. Pe Steinhardt călătoriile şi incursiunile în lumea culturii l-au învăţat, aşa cum avea să afirme în Primejdia mărturisirii, că „străinul a cărui scară de valori şi ale cărui puncte cardinale sunt altele decât ale noastre, este totuşi aproapele nostru, vecinul nostru (cum spun englezii), semenul nostru adică, în înţelesul cel mai ontologic şi mai teribil al termenului”. Pentru el nici călătoriile şi nici intrarea în labirintul culturii nu au fost pretext al unei „dezrădăcinări”. Acestea pot fi, într-adevăr, periculoase pentru „cei fără temelie lăuntrică, cei versatili şi uşuratici”. Pentru ceilalţi – infinit mai puţin numeroşi, e drept – „contactul cu alte universuri nu este decât îmbogăţire, izvor de mai multă îngăduinţă şi de înţelegere a nesfârşitei exuberanţe a creaţiei”.

Asta da uşurare!

De la o vreme, Theodor vrea să ştie şi mă (ne) tot întreabă ce va fi cu noi după ce nu vom mai fi pe acest pământ. În general mă feresc să-i răspund direct, mai ales că nici mie n-am găsit cale să-mi răspund la astfel de întrebări abisale. Unii din preajmă, aflu, i-ar fi spus lui Theodor că sufletul merge în cer, „la Domnu’”, iar noi primim un nou trup. (Theodor e cu adevărat fericit: încă nu conştientizează şi nu este chinuit de tulburătoarea dihotomie - rai sau iad.) Cum, dintr-un soi de pudoare, oamenii (poporul încă din vechime numit zoon politikon) evită să povestească despre anumite acte fiziologice specifice tuturor celor din specia zoon, am să povestesc foarte pe scurt, şi fără să intru în detalii, despre o străfulgerare metafizică de-a lui Theodor în nişte circumstanţe cam … „fără perdea”. Am recurs, totuşi, la această „dezvăluire” în virtutea credinţei în principiul nihil humanum mihi alienum est.

Dacă mă gândesc bine, în filme – în cele cu tentă naturalistă - se mai întâmplă să vezi câte un personaj într-o postură cam … jenantă. Stând „pe tron”, bunăoară, în aşteptarea mult aşteptatei „uşurări de rău”. În literatura pre-modernă însă, această activitate e zugrăvită mai rar. (Abia în secolul XX, unul din cei mai nonconformişti autori, James Joyce, îşi punea personajul principal din Ulysses - Leopold Bloom - să răsfoiască ziare, à la légère, în timp ce … „trona”. Spre scandalizarea multor pudibonzi.) Aşadar, deunăzi, pe când Theodor avea de rezolvat aceeaşi problemă ca Ulisele joycean (desigur, fără să citească ziarul), a ţinut să îi confirm, încă o dată, că va primi un „trup nou” după ce moare. Ca să evit explicaţii şi complicaţii, i-am dat satisfacţie. Ei bine, a fost cu adevărat satisfăcut, căci mi-a spus: „Înseamnă că atunci o să pot să fac din nou caca, nu?” … Ei da, cu o astfel de viziune dincolo de viaţă şi dincolo de moarte nu mă mai întâlnisem…Practic, ideea că – mereu, la nesfârşit - vei avea de făcut „treaba mare”, poate să-ţi astâmpere simţitor frica de moarte (sau de viaţă). Şi, nu-i aşa, cu o astfel de asigurare, chiar că poţi spune despre viaţă: never a dull moment. Sinucigaşii ar trebui să ia aminte şi să se gândească de două ori: mai rămâne întotdeauna ceva de făcut, cât timp trăim (înainte sau după…moarte). Ar fi păcat să ratăm ocazia...