Thursday, 11 September 2008

Holy shower

Seara am trecut toţi trei – împreună cu OC – pe la pr. RN & family. Am sărbătorit rămânerea sa – much to our delight - la capelă (Yes !!!) şi botezul lui Astrid (by sprinkling). Primele song-uri pe care, prin mp3 player-ul incorporat şi ale sale multiple speakers, le-a gângurit juna noastră au fost – cum altfel? – repertoriul cunoscut deja şi de Theodor (pop music by Adrian Enescu). Apoi am povestit în curtea lor (încă verde, însă nu pentru multă vreme, căci frunzele au început să rugineească) over a glass of white wine, some juice and delicious chocolate cake. La întoarcere a condus Ovidiu şi, de la Depoul de tramvaie, Raluca, assisted by OC. Ne-am culcat târziu – am povestit, acasă la noi împreună cu Ovidiu (over a tasty vegetable stew, rice, cheese, and a cup of English tea), am răsfoit nişte albume foto şi la urmă, towards midnight, am vizionat – doar eu şi OC – filmul Concurs (Dan Piţa, 1982), care (la fel ca şi Winter Light de Bergman sau Offret de Tarkovski, ca alte filme a căror tematică abordează chestiuni escatologice) surprinde (şi anticipează?) „Marea Explozie, următor căreia – scrie inspirat Nicolae Steinhardt în cronica sa pentru Concurs - nu se mai poate face nimic şi regretele-s inutile, untdelemnul s-a consumat, uşile s-au închis, mirele a intrat în sala de ospăţ”.