Tuesday, 23 February 2010

Psalm Medley by David

...Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina;

să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert....Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. … Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni. … După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. … Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este. … Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu. … Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei. … Să nu tragi cu cei păcătoşi sufletul meu, şi cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi, cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele lor … Că n-au înţeles lucrurile Domnului şi faptele mâinilor Lui; îi vei dărâma şi nu-i vei zidi. … Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. … Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat. … Mântuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta …