Wednesday, 5 December 2007

North by North-West

„Chestiunea care se pune – scrie Horia Roman Patapievici - nu este: fără liberalism, omul ar avea nevoi mai înalte, ci aceea că, în deplină libertate, el nu revendică nici o nevoie mai înaltă.” Ierarhia de valori (sau măcar ideea că omul ar trebui să-şi formeze una) trebuie predatǎ mai departe tinerilor în aceste condiţii, în care televizorul, video-ul, internetul şi toate celelalte instrumente de informare (sau deformare, ar spune gurile rele) sunt parte din cotidianul indispensabil al noii generaţii. Ce-i drept, este mult mai uşor sǎ alcǎtuim un index de liste negre cu obiecte, noţiuni, cărţi, filme, idei, credinţe (şi, de ce nu, persoane) etc. „periculoase”, „eretice” decât sǎ învǎţǎm (noi înşine, apoi pe alţii) cum anume sǎ le folosim astfel încât sǎ nu distrugem şi sǎ nu ne distrugem.

De bunǎ seamǎ cǎ s-au produs mutaţii importante în societatea omeneascǎ în ultimele secole, în ultimele decenii mai ales, dar s-a schimbat oare omul în esenţa sa? Revenind la ideea de ierarhie - chestiune extrem de delicatǎ, căci cine e arbitrul care să decidă – să ne amintim de anii dictaturii (relativ) recente: perioada totalitarismului comunist. Atunci s-au impus cu de-a sila false valori în numele unui bine absolut. Ori binele nu trebuie impus cu de-a sila omului - orice perioadǎ neagrǎ din istoria omenirii stǎ mǎrturie. Iată, tot H.R.P., în Omul recent: „La lipsa de idealuri înalte a modernităţii nu se poate răspunde prin impunerea unor idealuri înalte. Impus, orice ideal înalt îşi pierde eficacitatea asociată faptului de a fi superior. Ar fi complet în afara raţiunii teologice dacă am alege să punem frâu (de către cine şi în beneficiul cui?) omului rezultat din Cădere. El trebuie lăsat liber, deoarece face parte din destinul Căderii sale exerciţiul unei libertăţi care a pierdut Nordul.”

No comments: