Wednesday, 23 April 2008

Like a virgin

Partea noastră de cer şi copilărie se regăseşte în inocenţa cu care ne închipuim că suntem veşnici, nemuritori, chiar văzând cum alţii în jurul nostru s-au îmbarcat în lunga călătorie spre „dincolo”. Devenim raţionali şi obositori de lucizi atunci când conştientizăm că această zi, această oră sau chiar clipă ar putea fi ultima. Sensul evanghelic al dictonului Carpe diem aşa s-ar traduce: trăieşte ca şi cum aceasta ar fi ultima ta zi. Şi poate că, în felul său, oricine trăieşte on the edge e cu gândul la eschaton. Doar priorităţile diferă.

Parabola fecioarelor nebune (foolish virgins) spre asta ne îndeamnă: să ne pregătim cu un anume set de priorităţi (cel „corect”) pentru Întâlnire. Şi ne pregătim, unii asemenea fecioarelor nebune, alţii asemenea fecioarelor înţelepte – fiecare este, potrivit stării sale duhovniceşti, like a virgin. But, perhaps it’s best to go into training (start reformatting our heart & mind’s hard drive) to be able to see and do what we ought to a.s.a.p.

No comments: