Tuesday, 18 August 2009

Either / Or

Léon Bloy: „Nu suferim decât fiind depărtaţi de Dumnezeu, dar suferinţa aceasta ne apropie de Dumnezeu. Se poate astfel spune că Dumnezeu este în acelaşi timp Fericirea pierdută, căinată, şi Suferinţa, deoarece întoarcem spatele Fericirii. El e Dumnezeul răstignit până la împlinirea veacurilor. Totul aşadar stă sub semnul căderii, care-l preschimbă pe om în fiinţă a remuşcării, a surghiunului, a durerii iar pe Dumnezeu însuşi – Dumnezeu care nu poate fi decât al Bucuriei! – în Dumnezeu al lacrimilor; Domnul care stă spânzurat pe lemn, Sfântul Duh care suspină şi Maria, care plânge pe Munte.”

Finalul din Underground (Kusturica): Toate personajele se întâlnesc, surrealistic, pe un insulă în dezmembrare, ce are forma fostei Iugoslavii. Acolo, dincolo de timp, sunt reuniţi la aceeaşi masă cei doi foşti prieteni care s-au dezbinat, cu tot cu nevestele lor. Umbra vechilor gelozii şi potlogării n-a apus: „Frate, te-am iertat, dar n-am uitat!” îi spune şugubăţ perdantul celui care l-a trădat şi i-a suflat iubita.

Steinhardt, Jurnalul fericirii: „- A ierta, a uita. Predica părintelui G.T.: Penitenţii vin şi spun: sunt gata, părinte, să-l iert, ducă-se cu Dumnezeu, dar de uitat, asta nu, nu-l pot uita. Le răspunde: iertarea fără uitare nu face doi bani. Îţi voi pune după câteva clipe patrafirul pe cap şi-ţi voi zice: eu nevrednicul preot te iert şi te dezleg. Cum ţi-ar veni să-l auzi pe Hristos că sare de acolo: n-ai decât să-l ierţi sfinţia ta, că Eu de uitat nu-l uit?”

Psalmul 50: „Spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.”

Şi totuşi se poate. Dacă omul nu-şi pierde nădejdea în acest tip de curăţire – chimică, dar mai ales metafizică, duhovnicească, mistică. Dacă nu abdică de la îmbunătăţirea sa („cea mai egoistă dintre soluţii, investiţia care asigură dobânda cea mai ridicată”, după Steinhardt). De fapt, e o chestie gen either / or (varianta revoltei e din alt film). Sau încăpăţânarea de a stărui pe această cale greoaie, temerară, semeaţă a transfigurării sau îmbufnarea tăcută, stăpânită a stoicismului acru.

No comments: