Friday, 11 June 2010

Minimal

De fiecare dată sunt uimit de vocea dindărătul slovelor Ecclesiastului. Iată bunăoară, în Cartea a 5-a, cum se arată că Dumnezeul omului cumpătat şi cu dreaptă socotinţă e … minimalist: „Nu te grăbi să deschizi gura ta şi inima ta să nu se pripească să scoată o vorbă înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este în ceruri, iar tu pe pământ; pentru aceasta să fie cuvintele tale puţine”, căci „visurile vin din multele griji, iar glasul celui nebun din mulţimea de vorbe”. Rătăcirile pot duce la pierzanie. Dar „Cel Atotputernic veghează peste toţi”.

Şi Ecclesiasticul (Înţelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah): „Fii statornic în cugetul tău şi unul să fie cuvântul tău. Fii grabnic la ascultat şi zăbavnic la dat răspunsul.” Morala Ecclesiasticului: „Mai bine să nu făgăduieşti decât să nu împlineşti ce ai făgăduit.” Povaţa referitoare la îndeplinirea făgăduinţelor mi-a amintit de fabula (Lupul, mama şi copilul) pe care Theodor mi-a citit-o, ieri, din Esop. Acolo, un lup ce trăgea cu urechea la fereastra unei case era mirat de nestatornicia unei mame. După ce şi-a ameninţat copilul plângăreţ că-l dă la lup, milostiva mamă şi-a asigurat odrasla că-i vine de hac fiarei de va fi nevoie. Morala fabulei: oamenii nu-şi ţin promisiunile, nu pune preţ pe cuvântul lor. Tot Ecclesiasticul povăţuieşte (şi tot în Cartea a 5-a): „Nu urma dorinţelor şi tăriei tale, ca să umbli în poftele inimii tale şi să nu zici: Cine mă va smeri sau cine mă va supune? Că Domnul nu va întârzia să te pedepsească. Să nu zici: Am păcătuit şi ce mi s-a făcut mie? Că Domnul este îndelung-răbdător. Şi să nu zici: Mila Lui este mare, va curăţi mulţimea păcatelor mele.” Povestea cu ulciorul care nu merge de multe ori la apă, remixată.

Drept pentru care rămâne doar acest cuvânt de învăţătură: „Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi. Nu vântura la orice vânt şi nu umbla pe orice cale; aşa este păcătosul cel cu două limbi.” Şi, revenind la zgârcenia vorbelor: „De ştii, răspunde aproapelui tău, iar de nu, pune-ţi mâna peste gură. Mărirea şi batjocura sunt în vorbă şi limba omului îi face să cadă. Să nu te chemi bârfitor şi cu limba ta nu vicleni.” Altfel spus: silence must be heard! Lupta cea mare (sau războiul nevăzut) se duce nu întru aflarea cuvintelor, ci a tăcerii…Avea dreptate Ghiţă (Petre Nicolae) din Pas în doi: „Vreau linişte-n mine! Nu pot să lucrez dacă nu e linişte-n mine!” Lucrarea necesită isihie.

No comments: