Saturday, 24 November 2007

Multiple choice

“Pentru ce ar avea omul nevoie de atâta studiu?...Dar atunci putem întreba pentru ce ar avea omul nevoie de atâta aer de respirat? Nu vi se pare o risipă? De ce mâncăm zilnic? De ce există 5 miliarde de oameni de rase diferite şi religii insondabile, mai degrabă decât 5 mii, de o singură rasă şi o singură religie, câţi încăpeau în cetatea lui Platon? De ce este cultura inseparabilă de prezenţa în lume a omului? Dar sexualitatea? Dar moartea? De ce există ceva, mai degrabă decât nimic? Personal, voi aştepta liniştit momentul prezentării mele în faţa lui Dumnezeu pentru a afla răspunsurile adevărate la aceste întrebări pasionante.”

(Horia Roman Patapievici)

No comments: