Saturday, 18 July 2009

Ospăţ în Galileea

femeie mai frumoasă decât adevărul

decât cerboaica de aur a muntelui

iubirea ta cea spre fiinţă

dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă fărădelegea prostiei

de a te vinde

şi trufia noastră ţeapănă ca un cadavru

la marele ospăţ al prietenilor


femeie mai frumoasă decât adevărul,

cu podoabele fără podoabe

ale singurătăţii tale

noi te-am împins nedumerită

în odaia leilor perversităţii fără acoperire

şi am înotat în lacrima ta

ca fiara în sângele cald al victimei


femeie mai frumoasă decât adevărul

mai putea-vei oare

iubirea ta cea spre fiinţă

să ne-o înapoiezi nouă astăzi?(Lucian Avramescu)

No comments: