Friday, 4 September 2009

Seminţele binelui

Oare când am tocat şi-am risipit fără folos

Seminţele binelui, azvârlindu-le-n hău?

Căci, tânăr, şi eu mi-am purtat pasul pios

Pe sub arcadele templului tău.


Trufaşă, aţâţată din pagini de carte,

Mintea mea pipăia absolutul,

Toate tainele lumii păreau dezlegate,

Destinul părea maleabil ca lutul.


Sângele-n fierbere…Dulci nălucire vaporoase

Dansând dinainte-mi în calp curcubeu…

Demn, fără larmă, se spulberase

Cetatea credinţei în sufletul meu.


Dar acum, când o taină m-a smuls nefiinţei,

Ridicându-mă din colbul cernit,

Eu ud cu lacrima recunoştinţei

Cărarea ce mi-ai hărăzit.


Acum ştiu că nu eu, rătăcind prin dileme,

Mi-am scris itinerarul cel viu,

Ci aura Graţiei Supreme,

Ce mi s-a arătat într-un târziu.


Acum, drămui apa vieţii ca pe mied,

Umil între sclipiri diamantine,

Şi, o, Domn Slăvit al Luminii, iarăşi cred:

Tu, şi când te-am trădat, ai fost cu mine!


(Gânduri turnate în versuri rimate de Alexander Soljeniţân ca să le ţină minte până la plecarea din Gulag)

No comments: