Thursday, 21 February 2008

Art point

Toate filmele mele, într-un fel sau altul, repetă ideea că oamenii nu sunt singuri şi părăsiţi într-un univers vid, ci că ei sunt legaţi prin numeroase legături de trecut şi de viitor şi că fiecare individ înnoadă prin destinul său o legătură cu destinul uman în general. Această speranţă, că fiecare viaţă şi fiecare act are un sens, măreşte într-o măsură incalculabilă responsabilitatea individului faţă de cursul general al vieţii.

Arta este tentativa omului de a-şi constitui crezul şi de a-şi exprima nădejdea. Arta este deci o rugăciune. Care este deci scopul acestei activităţi? Mi se pare că scopul artei este de a pregăti spiritul uman să perceapă binele. El se deschide sub influenţa unei opere şi de aceea noi spunem că arta ne ajută să comunicăm – dar este vorba de comunicare în sensul cel mai elevat al cuvântului.

Nu pot să-mi imaginez o adevarată operă de artă care ar putea să împingă pe cineva să facă rău. Nu se poate vorbi de artă à propos de filme ca The Exterminator. Ambiţia mea este de a-i face pe oameni, pe cât posibil, să traiască fericiţi.”

(Andrei Tarkovski, Positif, nr. 249, decembrie 1981)

No comments: