Thursday, 29 November 2007

Pastel

mai ninge cu zăpezi surprinzătoare

pe partea mea de continent, cum cad

pe gulere, pe ghete, pe fulare

aceste semne de astral răsad


parcă se scutură în noi de-a pururi

livezi uitate în copilărie

pe răsucite, mătăsoase şnururi

primim o grea şi sinceră solie


vârteju-acesta dezmorţeşte iată

al streşinilor samovar rebel

iar tinereţea-n noi asediată

se prinde cu galop nebun în el


ah, aş striga ca vaşnicul poet

voi sănii neguroase şi voi cai

pe străzi bucureştene cu polei

călare pe un nărăvaş tramvai


mai ninge cu zăpezi surprinzătoare

pe partea mea de continent, cum cad

pe gulere, pe ghete, pe fulare

aceste semne de astral răsad

săpând prin sufletele noastre vad

spre o iubire tainică şi mare.

(Lucian Avramescu)

No comments: