Wednesday, 12 December 2007

Dumnezeu în care spui că nu crezi

Mi-ai scris în repetate rânduri că nu crezi în Dumnezeu – aflăm dintr-o epistolă a lui Nicolae Steinhardt către Virgil Ierunca. Aida de! Asta spune-le-o franţujilor, te-or crede poate. Aici la noi, unde se mai citeşte Patericul, se ştie că omul, poate, se leapădă de Hristos, ori susţine că nu-L cunoaşte, dar se mai ştie că nu-i de ajuns. Mai trebuie, în acest dualism, ca şi Hristos să vrea să fie ruptă ori inexistentă nevăzuta legătură. „S-o fi lepădat el de mine, Eu de el însă nu!”...Îţi amintesc şi frumoasa anecdotă cu Ioan al XXIII-lea şi Pier Paolo Pasolini, următor filmului Evanghelia după Matei: Papa îl felicită pe regizor şi vrea să-l binecuvânteze. „Dar nu sunt creştin!” se apără Pasolini. „Qu’est-ce que ça fait! Dans mes bras, mon fils!”

No comments: