Sunday, 9 December 2007

Algebră şi geometrie

„În lumea noastră - scrie Horia Roman Patapievici în Omul recent - victoria principilului protestant al suficienţei ontologice a textului (sola Scriptura) nu face decât să confirme, prin solidaritate de atac cu spiritul timpului, cealaltă covârşitoare victorie a unui important principiu protestant – înlocuirea tuturor gândurilor bazate pe imagini cu gânduri construite numai din cuvinte...Acest iconoclasm transcedental (în sens kantian) este veritabila esenţă a lumii moderne...Omul modern este naturaliter protestant.” În lumea modernă „algebra a luat locul geometriei”, iar „modernitatea înseamnă într-un fel să fii protestant, adică să urăşti catolicismul...Protestantismul nu e decât o negaţie. Ceea ce e real în el este catolic. La drept vorbind, el nu propovăduieşte o dogmă falsă, ci neagă dogme adevărate şi tinde mereu să le nege pe toate.

Cu adevărat în afara modernităţii nu se află decât cel pentru care afirmaţia „Viu este Dumnezeul nostru” a devenit o realitate istorică necesară. Aici fiecare cuvânt este important. Contează atât faptul că Dumnezeu ESTE, că Dumnezeu, care e principiu universal, este VIU, că Dumnezeu este DOMNUL şi că este AL NOSTRU, al oamenilor vii, muritori, concreţi, irepetabili. Nu „zeul” şi nici „zeii” ne mai pot salva. Ci numai DUMNEZEU.”

No comments: