Wednesday, 28 November 2007

Ghilgamesh & Enkidu

„Ghilgamesh şi Enkidu. Ce actuală devine azi căutarea lui Ghilgamesh după un seamăn de-al său. Ce actual e şi capitolul V din Fenomenologia lui Hegel, căutarea de către fiinţa ce doreşte, nu a unui obiect de satisfacere simplă, ci a altei dorinţe. Aşa caută şi va căuta tot mai mult omul întâlnirea cu Celălalt din cosmos. Îţi cauţi seamănul, doreşti să fii dorit, adică să intri în comunitate.”

(Constantin Noica – Jurnal de idei)

No comments: