Wednesday, 28 November 2007

Voyage, voyage

„Calătoria ne învaţă că oamenii sunt diverşi, dar solidari cu noi, că străinul a cărui scară de valori şi ale cărui puncte cardinale sunt altele decât ale noastre, este totuşi aproapele nostru, vecinul nostru (cum spun englezii), semenul nostru, adică, în înţelesul cel mai ontologic şi mai teribil al termenului. Să nu ne temem că ea poate deveni pretext al unei dezrădăcinări. Pericolul acesta există numai pentru cei slabi de înger, pentru cei fără temelie lăuntrică, cei versatili şi uşuratici. Pentru ceilalţi contactul cu alte „universuri” nu este decât îmbogăţire, izvor de mai multă îngăduinţă şi de înţelegere a nesfârşitei exuberanţe a creaţiei.”

(Nicolae Steinhardt – Primejdia mărturisirii)

No comments: