Friday, 23 November 2007

Butterflies are free

Chuang Zu (sec. IV BC) despre unitatea proceselor lumii şi „interfuziunea lucrurilor”:

Am visat odată că eram fluture, fluturând din aripi ici şi colo; un fluture în toată puterea cuvântului. M-am bucurat de libertate ca un fluture, neştiind că eram Chou. M-am trezit pe neaşteptate şi am fost surprins să fiu iar eu însumi. Cum pot eu oare spune dacă sunt un om care a visat că era fluture, sau dacă sunt un fluture care se visează om?...Aceasta se numeşte interfuziunea lucrurilor.”

No comments: